022 4835 398

Infolinia dla firm
Pon - Pt 8:30-18:00

Bezpłatna infolinia konsumencka
DATENSCHUTZERKLÄRUNG

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i za zainteresowanie naszą firmą oraz oferowanymi produktami. Ochrona prywatności użytkownika w trakcie jego korzystania z naszych witryn internetowych jest dla nas ważna, dlatego prosimy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi poniżej:


GROMADZENIE, PRZETWARZANIE I KORZYSTANIE Z DANYCH OSOBOWYCH


Zasadniczo nie pobieramy danych osobowych od osób, które odwiedzają nasze witryny internetowe. Dane te zbieramy tylko wtedy, gdy zostaną nam dostarczone przez samego użytkownika w celu realizacji umowy, w chwili utworzenia konta klienta lub w ramach nawiązywania kontaktu z klientem. Dane osobowe bez wyraźnej zgody użytkownika są wykorzystywane jedynie w celu realizacji umowy i rozpatrzenia jego ewentualnych zapytań. Po zakończeniu realizacji umowy są one przechowywane jedynie przez czas określony w przepisachprawa podatkowego i handlowego, a po upływie tego okresu, usuwane z naszej bazy danych.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, każda osoba, której te dane dotyczą, może skontaktować się z pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych. Prosimy w tym wypadku o kontakt na poniższy adres lub poprzez e-mail na ochronadanych@onedirect.pl.

 

Onedirect GmbH

Beethovenstr. 5
60325 Frankfurt
Deutschland


PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH


W ramach realizacji umowy gromadzone przez nas dane osobowe przekazujemy do firmy transportowej, której powierzyliśmy wykonanie dostawy, o ile są one wymagane do jej zrealizowania. Państwa dane płatnicze przekazujemy w celu realizacji płatności do wyznaczonej instytucji bankowej.


COOKIES (CIASTECZKA)


W ramach naszej witryny internetowej stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności korzystania z witryny. Ponadto cookies umożliwiają nam analizę częstotliwości odwiedzin poszczególnych podstron i sposobu poruszania się po naszym serwisie. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze, z którego korzysta internauta. Zwracamy uwagę, że niektóre z ciasteczek pochodzące z naszego systemu mogą zostać zapisane na komputerze, przy czym najczęściej będą to tzw. cookies sesyjne, które są kasowane z twardego dysku użytkownika automatycznie po zamknięciu sesji przeglądarki. Inne cookies pozostaną na komputerze, by umożliwić nam ponowne rozpoznanie odwiedzającego naszą stronę internauty (tzw. cookies trwałe). W każdej chwili można zrezygnować z usługi cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Należy pamiętać, że brak akceptacji cookies (naszej witryny) może prowadzić do ograniczenia lub całkowitego wyłączenia funkcji udostępniających nasze usługi.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.


ŚLEDZENIE KONWERSJI W GOOGLE ADWORDS


Witryna „Google AdWord” korzysta z programu służącego do prowadzenia kampanii reklamowych w internecie i związanej z nią funkcją śledzenia konwersji.

Plik cookie wykorzystywany do śledzenia konwersji jest ustawiany w chwili kliknięcia przez użytkownika reklamy dostarczanej przez Google dla reklamodawcy, który aktywował funkcjęśledzenia. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze, z którego korzysta internauta. Ważność tych plików cookies wygasa po 30 dniach; pliki te nie pozwalają na identyfikację użytkowników. Witryna „Google AdWord” korzysta z programu służącego do prowadzenia kampanii reklamowych w internecie i związanej z nią funkcją śledzenia konwersji. Pliki cookies, wykorzystywane do śledzenia konwersji, są ustawiane w chwili kliknięcia przez użytkownika na reklamę dostarczaną przez Google i przekazywane do reklamodawcy, który aktywował funkcję monitorowania. Ważność plików cookies wygasa po 30-stu dniach i po tym okresie nie można już zidentyfikować ich użytkownika. Jeżeli są one ważne w chwili odwiedzenia określonych stron naszej witryny, zarówno Google, jak i my możemy łatwo stwierdzić, że użytkownik kliknął na daną reklamę i przeszedł na stronę. Każdy reklamodawca Google AdWords otrzymuje inne pliki cookies, zatem nie można śledzić tych plików w witrynach reklamodawcy. Informacje gromadzone przez pliki cookies służące do śledzenia konwersji są wykorzystywane do generowania zbiorczych statystyk dla reklamodawców, którzy aktywowali opcję śledzenia konwersji. Reklamodawcy mogą zobaczyć łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i przeszli do strony oznaczonej tagiem śledzenia konwersji, ale nie mają dostępu do informacji umożliwiających identyfikację użytkowników. Jeżeli chcą Państwo wyłączyć pliki cookies służące do śledzenia konwersji, należy włączyć ich blokadę w swojej przeglądarce. Po dezaktywowaniu funkcji zapisu tego rodzaju plików cookies nie będą Państwo ujmowani w statystykach śledzenia konwersji.

Dalsze informacje dotyczące regulacji w zakresie ochrony danych osobowych w Google można znaleźć na stronie Google: http://www.google.pl/policies/privacy/


USŁUGA ANALIZY


Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics używa cookies (tzw. ciasteczek), czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Jeżeli na witrynie włączona jest funkcja anonimizacji adresów IP, wówczas adresy poszczególnych użytkowników zostaną skrócone przed ich przesłaniem na terytorium Unii Europejskiej lub innych państw, będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach adres IP przesyłany jest w pełnej postaci na serwer Google do USA, gdzie następuje jego skrócenie. Google na zlecenie operatora niniejszego serwisu korzysta z tych informacji do analizy sposobu korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i z korzystaniem z internetu.

Google nie będzie powiązywać adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jego posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce; należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny może okazać się niemożliwe. Ponadto użytkownik może zablokować zapis danych wygenerowanych przez pliki cookies (w tym swojego adresu IP) i dotyczących sposobu korzystania z witryny, a także zablokowaćprzetwarzanie danych przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Niniejsza witryna korzysta z rozszerzenia Google Analytics „_anonymizelp()”, dlatego dalej przetwarzane będą wyłącznie skrócone adresy IP, co oznacza, że bezpośrednie powiązanie z indywidualnym użytkownikiem jest wykluczone.


RETARGETING / REMARKETING


Niniejsza witryna internetowa korzysta z technologii retargetingu, usługi dostarczanej przez Google Inc. („Google”). Funkcja ta umożliwia dotarcie do użytkowników, którzy są zainteresowani sklepem i produktami na naszych witrynach, poprzez wyświetlanie spersonalizowanych i dostosowanych do ich zainteresowań reklam.

Artykuły reklamowe, które mają wyświetlić się na witrynie, są dobierane odpowiednio do wyników analizy plików cookies, które dostarczają informacji o wcześniejszych ruchach użytkownika na witrynie; dane osobowe użytkownika nie są jednak w tym przypadku zapisywane. Technologia retargetingu korzysta z plików cookies, które są zapisywane na komputerze lub mobilnym urządzeniu końcowym użytkownika, w celu uzyskania anonimowych danych o zainteresowaniach użytkownika i dostosowania na ich podstawie wyświetlanych reklam, tak aby odpowiadały indywidualnym potrzebom danego użytkownika. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze lub mobilnym urządzeniu końcowym użytkownika. Pozwalają na wyświetlenie reklamy, która z dużym prawdopodobieństwem dotyczy produktów lub informacji poszukiwanych przez danego użytkownika. Użytkownik może trwale zablokować funkcję pobierania danych przez cookies w celu dostosowywania reklam na stronie. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki, która jest dostępna pod adresem https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Dalsze informacje i regulacje ochrony danych osobowych dotyczących reklamy i Google można znaleźć na stronie: http://www.google.com/privacy/ads/


INFORMACJE O PRAWACH KLIENTA, KONTAKT


Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas przechowywane, oraz do prostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i usunięcia tych danych.
W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i korzystania z Państwa danych osobowych, a także w przypadku woli realizowania przysługującego Państwu prawa do prostow ania, blokowania czy ograniczenia przetwarzania danych oraz w razie odwołania ewentualnych udzielonych zgód lub sprzeciwu wobec korzystania z określonych danych prosimy o kontakt i przesłanie nam wiadomości na adres znajdujący się w nocie prawnej. Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Prawo do wniesienia sprzeciwu
Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności - w ramach analizy i oceny interesów - przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych w tym celu - ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyc zyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.
Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.
Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będzie my kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.